Tesco Praha – Skalka

Obchodní zařízení & P+R Skalka II vzniklo v Praze 10 Skalka, ulice Přetlucká v roce 2005. Jedná se o komplex obchodního zařízení, obsahující hypermarket TESCO o prodejní ploše 8 000 m2, obchodní pasáž s celkem 15 nájemními jednotkami, parkoviště pro návštěvníky s 560 parkovacími stání a parkoviště P+R pro 78 aut. Je to první hpm TESCO v ČR, kde je zákaznické parkoviště umístěné v podnoži vlastního hpm, v průběhu přípravy i vlastní výstavby bylo nutné řešit poměrně složitou koordinaci s ohledem na stísněný prostor (v sousedství stávající bytové výstavby, dráhy ČD, VVN 110 kV apod.). Součásti stavby bylo též komplexní přeřešení dopravy na ul. Přetlucká s vybudováním nové kruhové křižovatky a rekonstrukcí křižovatky Přetlucká – Úvalská včetně rekonstrukce SSZ (dynamické řízení).

Společnost Fabionn zajišťovala vyhodnocení vlivů na životní prostředí, dokumentaci pro územní rozhodnutí , dokumentaci pro stavební povolení, tender, dokumentaci pro realizaci stavby, autorský dozor projektanta a inženýrskou činnost.