Zajišťujeme komplexní projektové a inženýrské činnosti

Zejména v investiční výstavbě pro soukromé investory. Kromě této služby poskytujeme také služby v oblasti řízení staveb, poradenství, zpracování podnikatelských záměrů apod.

Projekční činnost

 • Projekty jsme schopni zpracovat v prostředí BIM (Building Information Modeling).
 • Studie realizovatelnosti (SR).
 • Dokumentace posouzení stavby z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA).
 • Architektonické návrhy staveb (AS).
 • Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR).
 • Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP).
 • Projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele (DVD).
 • Zpracování zadávacích podmínek a výběr generálního dodavatele stavby (DVZS).
 • Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS).
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).
FABIONN
FABIONN

Inženýrská činnost

 • Inženýrská činnost pro získání rozhodnutí o umístění stavby (IČ pro DUR).
 • Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení  (IČ pro SP).
 • Inženýrská činnost pro získání kolaudačních souhlasů (IČ pro KS).

Autorský dozor stavby

 • Technický dozor investora (TDI).
 • Autorský dozor projektanta (AD).

Zajištění podkladů v rámci projektů prostřednictvím ověřených subdodavatelů

 • Inženýrsko-geologický, hydrogeologický a radonový průzkum (IGP, HGP, RP).
 • Geodetické zaměření (GZ).
 • Průzkum kontaminace.
 • Korozní průzkum.
 • Akustické studie.
 • Světelně technické studie.
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).
 • Dendrologický průzkum.
 • atd.
FABIONN