Tesco Praha – Arbesovo náměstí

TESCO Expres Praha 5, se nachází na Arbesově náměstí a jedná se o celkovou rekonstrukci zájmového prostoru v 1. NP ve stávajícím bytovém objektu s nebytovými prostory v 1. NP. Původně před touto rekonstrukcí byl tento prostor využíván částečně jako prodejna potravin a částečně jako čínská restaurace. Celkovou rekonstrukcí prostor je řešena vestavba prodejny Tesco Expres, kde jsou nabízeny plnosortimentní potravinářské výrobky, drogistické zboží a doplňkový sortimentem průmyslového zboží. Zájmový prostor je rekonstrukcí rozdělen na dvě hlavní části a to prodejní plochu a technické zázemí prodejny. Mezi těmito prostory byly vytvořeny nové koridory statickými otvory. Součásti této rekonstrukce jsou řešeny kompletně rozvody všech médií, nové povrchové úpravy v interiéru a částečně v exteriéru.

Výstavba proběhla v první polovině roku 2009 a celá rekonstrukce stavby byla prováděna na ploše cca 340 m2. Společnost Fabionn zajišťovala projektovou a inženýrskou činnost od jednostupňové projektové dokumentace a kompletní inženýrské činnosti vedoucí k vydání územního souhlasu a stavebního povolení až po autorský dozor.