Refit OC Tesco Praha – Letňany

Projekt řešil kompletní refit 1. Fáze obchodního centra Tesco Letňany. Jednalo se o stavební úpravy obchodních jednotek (zejména jednotky hypermarketu Tesco), pasáže/mallu a kancelářského prostoru v druhém nadzemním podlaží stávajícího objektu obchodního centra Letňany. Prodejní plocha obchodní jednotky Tesco byla zmenšena. Vlivem těchto změn vznikly místo stávajícího skladu nové prostory k následnému pronajmutí. Vznikly zde nově např. obchodní jednotky Sportsdirect a F&F. Tyto jednotky jsme řešily v rozsahu shell and core.

V rámci projektu byla upravena pasáž/mall. Stávající výkladce byly nahrazeny novými bezrámovými skleněnými výkladci. Tyto výkladce byly zarovnány do jedné průběžné linie. Nadpraží těchto výkladců bylo obloženo skleněným obkladem. Ve stejném designu byla řešena i protější stěna nad pokladnami obchodní jednotky Tesco. V místě nově navržené obchodní jednotky Sportsdirect a F&F byl realizován prosklený výkladec. Pod pásový světlík uprostřed pasáže/mallu byly svěšeny lamely z nehořlavého materiálu.

Součástí stavebních úprav byly i drobné změny v rámci 2.NP, kde jsou v současné době administrativní prostory Tesco. Ze současného prostoru kanceláří byla vyčleněna část pro styk s veřejností. Vlivem této změny byly rozděleny i sociální zařízení a zázemí. V rámci obchodní jednotky Tesco se jednalo o kompletní dispoziční změny, které byly navrženy pro její celkové zatraktivnění. Největší změny se týkaly přesunu provozu pekárny a obslužných úseků. Součástí refitu byla výměna podlahové krytiny v jednotlivých místnostech, nové barevné výmalby a nové podhledy.

Celkový rozsah stavebních úprav prací byl následující:

  • Pasáž/mall 3 100,0 m2
  • Obchodní jednotka Tesco 18 475,0 m2
  • Kanceláře v 2. NP 385,0 m2
  • Zázemí v 2. NP 485,0 m2

Společnost Fabionn zajišťovala kompletní projektovou a inženýrskou činnost od projektu pro stavební povolení až po dokumentaci pro provádění stavby, včetně kompletní inženýrské činnosti vedoucí k vydání stavebního povolení, následný autorský dozor a zajištění kolaudace. Stavba byla dokončena v roce 2014.