Tesco Tábor

Hypermarket TESCO Tábor je umístěn při výjezdu z města na České Budějovice s dopravním připojením na komunikaci I/3 E55 (Soběslavská). Jedná se o stavbu jednopodlažní budovy, která se skládá z velkoprostorové prodejny o obchodní ploše cca 5000 m2, obchodní pasáží s pronajímatelnými obchodními jednotkami, nezbytným technickým vybavením pro toto zařízení (sklady, přípravny, energoblok, šatny a sociální zázemí pro zaměstnance a parkovištěm s celkem 480 parkovacími místy (včetně parkoviště pro zaměstnance) včetně 25 parkovacích míst pro imobilní občany, 8-mi místy pro rodiče s dětmi. Dále je v parkovací ploše rozmístěno 16 přístřešků s nákupními vozíky. Parkoviště pro hypermarket je umístěno před hlavním vstupem v jižní části zájmového pozemku a částečně vedle východní fasády objektu.

Výstavba proběhla v druhé polovině roku 2004 a celé zájmové území stavby bylo na ploše cca 39 000 m2. Společnost Fabionn zajišťovala kompletní projektovou a inženýrskou činnost od studie realizovatelnosti přes všechny stupně projektové dokumentace a kompletní inženýrské činnosti vedoucí k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení až po autorský dozor.