Administrativní budovy Palmovka Park 3 a 4

Jedná se o kancelářskou budovu v Praze Libni. Součástí objektu byly i stavební úpravy stávající historické haly.

Pro architektonickou kancelář Aulík Fišer Architekti jsme ve funkci generálního projektanta zajišťovali projekty pro stavební povolení pro budovy PP3 a PP4 a projekt pro provádění stavby pro budovu PP3. Stavebníkem byl Metrostav Developement.