Hypermarket Albert Prostějov

Stavební úpravy stávajícího supermarketu Albert Prostějov představují úpravu stávajícího objektu pro obchod a služby dle nových standardů investora. V rámci stavebních úprav došlo k hlavní úpravě v dispozičním řešení objektu, kde v přední vstupní části prodejny byly vybudovány tři nové nájemní obchodní jednotky a velikost prodejní plochy samotného supermarketu byla zmenšena na cca 1227 m2.