Hypermarket Albert Břeclav

Jedná se o stavební úpravy stávajícího supermarketu Albert, který je situován v 1.NP Shopping Centra Břeclav a.s., a velikost samotné prodejní plochy je cca 1000 m2. Z hlediska architektonického došlo v interiéru k dispozičním úpravám především v zázemí prodejny a byla provedena změna grafického pojetí celé prodejny dle nových standardů investora. V té části obchodního centra, kde je umístěn supermarket, byly i v exteriéru provedeny barevné úpravy fasády a došlo zde k umístění nových reklamních panelů. S těmito stavebními úpravami byla spojena také výměna nebo úprava technického zařízení budovy.