Obchodní centrum Frýdlant

Stavební úprava stávajícího objektu bývalé textilní továrny a později nevyužívaného objektu poblíž centra Frýdlantu. Třípodlažní objekt byl upraven na obchodní centrum se dvěma patry nájemních jednotek a v přízemí supermarketem Tesco. Z hlediska architektonického došlo v exteriéru k novému pojetí objektu s vyzněním historické architektury stavby, kombinovanému s umístěním moderních technologií a zateplení objektu.