Autosalon Letňany

Záměr je lokalizován v Praze 18 Letňanech, v severní části trojúhelníkového území vymezeného ulicemi Veselská, Tupolevova a Křivoklátská. Území navazuje na plochy komerční zástavby Obchodního centra Letňany přiléhající k obytné zástavbě převážně panelového sídliště Letňany. Předmětná plocha tvoří poslední volné místo v této části území.