Čerpací stanice Mladá Boleslav

Zájmový pozemek se nachází na jihozápadním okraji města Kosmonosy ve styku s přístupovou komunikací k sousednímu hypermarketu Tesco. Tato komunikace se napojuje na ulici Havlíčkovu. Na jihozápadní a jihovýchodní straně zájmového pozemku se nachází komerční skladový areál investora. Na severovýchodní hranici zájmového pozemku se nachází nová přístupová komunikace, za kterou je plocha se slunečními kolektory – fotovoltaická elektrárna.