Bytový soubor Tursko

Bytový soubor Tursko o celkové ploše areálu 14 782 m2 se nachází v zastavěné části obce Tursko. Dopravně je obec Tursko napojena na komunikaci II/240 mezi Prahou a Kralupy nad Vltavou. Z východní strany je areál ohraničen komunikací III/24017 (K Těšině) vedoucí do osady Těšina a dále do obce Debrno, ze severní strany ulicí Na hrázi, ze západní strany Náveským rybníkem a z jižní strany stávajícími obytnými budovami, resp. zahradami těchto budov.