Vendo park Vlašim

Projekt řešil návrh obchodních jednotek umístěných na zastavitelné ploše vymezené pro výstavbu občanské vybavenosti územním plánem Vlašim, jihovýchodně od centra města u komunikace Okružní v současném areálu hypermarketu Tesco. Objekt Vendo Park Vlašim je rozdělen na šest obchodní jednotek s plošnou výměrou od 220 m2 do 635 m2 prodejní plochy. Navrhované kapacity stavby: Zastavěná plocha objektu: 2513 m2. Společnost Fabionn zajišťovala kompletní projektovou a inženýrskou činnost od projektu pro územní souhlas, projektu pro stavební povolení a pro provádění stavby a autorský dozor.