Galerie Červené Vršky – Benešov

Jedná se o novostavbu obchodního areálu ve městě Benešov, který se skládá ze dvou nájemních objektů a to z nájemního objektu 1, který obsahuje 4 nájemní jednotky a nájemního objektu 2, který řeší objekt KFC. Objekty Galerie Červené Vršky jsou vnitřně rozděleny na nájemní obchodní jednotky, které budou využívány jako maloobchodní zařízení, kde bude nabízen zákazníkům sortiment zboží nepotravinového charakteru. Každá nájemní jednotka obsahuje obchodní plochu a zázemí, kde je umístěný sklad, jiné provozní místnosti a zázemí pro zaměstnance. Do každé nájemní obchodní jednotky je samostatný vstup pro zákazníky z přední strany od parkoviště. Areál je dopravně připojen ve dvou místech na stávající komunikaci II/112 Červené Vršky a potřebné inženýrské sítě. Celková plocha areálu je 11 738 m2. Z toho nájemní objekt 1 stavebně zabírá 1949 m2, nájemní objekt 2 zabírá plochu 385 m2.

S realizací projektu se počítá na přelomu roku 2015 a 2016. Společnost Fabionn zajišťovala projektovou dokumentaci pro odstranění stávajících staveb, územní rozhodnutí a stavební povolení.