Tesco MY Forum Liberec

Jedná se o vestavbu nájemní jednotky Tesco Forum Liberec Obchodní dům My Liberec do Obchodního a zábavného centra Forum Liberec. Nájemní jednotka má vlastní zásobovací dvůr, samostatné a na centru nezávislé technologické zařízení, strojovny VZT, rozvodny VN, NN, DA, výměníkovou stanici, rozvody SOZ i SHZ. Prodejní plochy o celkové výměře 6,5 tis. m2 jsou situovány ve dvou úrovních (potravinové a nepotravinové), zázemí ve čtyřech úrovních. V nájemní jednotce Tesco Forum Liberec je zaměstnáno celkem cca 200 zaměstnanců.

Celkem bylo řešeno cca 10 200 m2 podlahové plochy a zásobovací dvůr 930 m2. Společnost Fabionn zajišťovala projekt pro stavební povolení, změnu stavby před dokončením, výběr zhotovitele, provedení stavby a skutečné provedení stavby, související inženýrskou činnost a autorský dozor projektanta. Realizace projektu 2006 až 2009. Generální dodavatel stavby BAK, a.s., Odštěpný závod Severní Čechy, doba výstavby 10/2008 – 02/2009.