Obchodní dům Tesco MY

Obchodní dům TESCO MY je umístěn na křížení Národní třídy a ulice Spálená v centru Prahy. Stavba byla postavena švédskou firmou ABV Stockholm. Investorem stavby byla stání organizace PRIOR. Kolaudace budovy proběhla v roce 1975. Od roku 1997 se novým majitelem stala obchodní společnost TESCO. Rozhodnutí m Ministerstva České republiky ze dne 21. 12. 2006 pod č.j. 18734/2006 byla budova obchodního domu Máj/Tesco prohlášena za kulturní památku. Stavební úpravy objektu proběhly v první polovině roku 2009 a zahrnovaly celkovou plochu cca 27 000 m2.

Projekt stavebních úprav byl zpracován ve spolupráci s architektonickou kanceláří Chapman Taylor International Services. Stavební úpravy historické památkově chráněné budovy spočívající ve vybudování nových obchodních, restauračních, kancelářských a skladových ploch a v částečné výměně technického vybavení budovy. Společnost Fabionn zajišťovala projekt pro stavební povolení, tendrovou dokumentaci a realizační dokumentaci.