Restaurace Dhaba, Na Poříčí, Praha 1

Restaurace se nachází v původních prostorách paláce Archa Na Poříčí 24-26, Praha 1. Jednalo se o stavební úpravy původních prostor stravovacího zařízení a celkový návrh interiéru o rozloze 102 m² v 1.pp a 420 m² v 1.np. Restaurace je přístupná přes pasáž z ulice Na Poříčí nebo průchodem z ulice Na Florenci z vnitřního atria rozsáhlého komplexu budov.

Projektová dokumentace byla zpracovaná v roce 2012 a restaurace je zkolaudovaná a v provozu od jara 2013. Společnost Fabionn s.r.o. zajišťovala ve funkci generálního projektanta projekty pro stavební povolení, dokumentaci realizační a související inženýrskou činnost.