Loftové byty Lochkov

Přestavba objektu bývalé sladovny na loftové byty se nachází v městské části Praha – Lochkov. Původní objekt byl členěn na tři jednotlivé části střední část B, která byla kompletně demolována a dvě křídla označovaná A a C, která byla zakončena věžemi s komíny, které byly zachovány.

Nový areál

Nový areál byl rozdělen na objekty 100 (budovy A, B a C), 101 (nový objekt D) a 102 (podzemní garáže). Objekt 100 je tvořen budovou bývalé sladovny, kde byla snahou zachovat původní ráz budovy. Po přestavbě jsou v 1.PP umístěny kromě technického zázemí objektu také sklepní kóje a na severní a východní straně 6 bytů a 5 ateliérů. Část jednotek v severní části obsahuje vestavěné patro. Toto podlaží je provozně spojeno s podlažím podzemních garáží, které byly vytvořeny na zbytku pozemku mimo budovy A, B a C. V 1.NP je umístěno 14 bytů a 1 ateliér. Některé z jednotek prostorově navazují na venkovní terasy tvořené stropy jednotek v 1.PP. Ve 2.NP je umístěno celkem 13 obytných jednotek a 2 ateliéry, ve 3. NP je umístěno 17 obytných jednotek a ve 4. NP 1 obytná jednotka. Vertikální komunikaci zajišťuje výtah o rozměrech kabiny 1100 x 1400mm umístěných u hlavního schodišťového prostoru v místech stávajícího nákladního výtahu. Druhé schodiště o šířce 900mm je ve stávajícím schodišťovém prostoru v západní části budovy.

Zelená střecha vytvářející sadové úpravy areálu

Objekt SO 101 vytváří nová obytná budova, která obsahuje v 1.NP 6 obytných jednotek, ve 2.NP a ve 3. NP 4 obytné jednotky. Objekt stojí na zastřešení objektu SO 102 (podzemních garáží). Vertikální komunikace je zajištěna jedním schodišťovým prostorem a jedním výtahem o rozměrech kabiny 1100 x 1400mm. Objekt SO 102 tvoří podzemní garáže vybudované v místě stávajícího dvora. Garáže jsou zapuštěny do úrovně 1. PP přilehlé budovy bývalé sladovny. Jedná se o železobetonovou skeletovou konstrukci se skrytými hlavicemi nesoucími desku, jež tvoří nosnou část parteru kolem objektů SO 100 a 101. Ten je vybudován jako zelená střecha vytvářející sadové úpravy areálu.

73 bytových jednotek a ateliérů

Celkové tak areál obsahuje 73 bytových jednotek a ateliérů a podzemní parking pro 66 automobilů. Rozměr areálu je cca 75x60m, o převážně 3 nadzemních a jednom podzemním podlaží. S projektem souviselo i celkem složité připojení objektu na sítě dopravní a technické infrastruktury. Společnost Fabionn zajišťovala kompletní projektovou a inženýrskou činnost od DUR po dokumentaci pro výběr zhotovitele. Stavba byla dokončena v roce 2011.