Půjčovny stavebních strojů CAT

Půjčovny stavebních strojů Phoenix Zeppelin „The Cat® Rental Store“ jsou umístěny v Liberci v průmyslové zóně Jih – sektor západ, v Hradci Králové u Brněnské ulice a v Českých Budějovicích u ulice Okružní.

Možnost krátkodobého nebo střednědobého pronájmu stroje

Cílem půjčovny stavebních strojů je poskytnout zákazníkům společnosti, kteří z komerčních důvodů nepřistoupili k nákupu strojů společnosti, možnost krátkodobého nebo střednědobého pronájmu. Administrativní vybavení je navrženo tak, aby umožňovalo uzavírat obchody v komfortním prostředí. Vybavení půjčovny umožňuje poskytovat jednoduchý servis strojů, výměnu olejů a jednoduché opravy. Dále je prováděno mytí strojů tlakovou vodou. Areál půjčovny je převážně tvořen zpevněnými plochami, kde živičné komunikace jsou určeny pro hlavní pohyb osobních a nákladních automobilů a štěrkové plochy jsou určeny k odstavení resp. výstavě půjčovaných stavebních strojů.

Půjčovny stavebních strojů CAT

Výstavba v Liberci proběhla v první polovině roku 2003 a celé zájmové území stavby bylo na ploše cca 5 800 m2. Výstavba v Český Budějovicích proběhla v druhé polovině roku 2003 a celé zájmové území stavby bylo na ploše cca 5 300 m2.

Výstavba v Hradci Králové proběhla v polovině roku 2005 a celé zájmové území stavby bylo na ploše cca 3 900 m2. Společnost Fabionn zajišťovala kompletní projektovou a inženýrskou činnost od projektové dokumentace pro územní rozhodnutí přes všechny další stupně projektové dokumentace a kompletní inženýrské činnosti vedoucí k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení až po kolaudaci stavby.