Polyfunkční dům Zenklova

Jedná se o objekt s jedním podzemním podlažím s garážovými stáními. Přístup do suterénu je z jihu rampou z úrovně terénu. Parkování je z větší části řešeno formou zakladačů. Celkový počet stání je 48. Objekt má 6 nadzemních podlaží. V 1.NP se nacházejí komerční jednotky (celkem 4) a společné prostory objektu.