Palác Archa

Komplex budov Paláce Archy, který je ve vlastnictví společnosti ORCO Property Group se historicky vyvinul z několika etap výstavby: Budova A – Legiobanka, Na Poříčí 24, autor projektu architekt Josef Gočár, architektonický styl Rondokubismus. Budova byla uvedena do provozu 9. 10. 1922 a je kulturní památkou. Budova B – funkcionalisti cká stavba Na Poříčí 26, uvedena do provozu 11. 5. 1937, autorem projektu je architekt František Marek.

Budovy C, D1 a D2 – byly postaveny jako dostavba budov ústředí banky ČSOB. Dostavba byla uvedena do provozu v roce 1994.

Podstata nových stavebních úprav spočívala v dispozičních změnách a modernizaci technického vybavení budov za účelem zajištění vyšší kvality vnitřního prostředí a prostorového uspořádání odpovídající současným administrativním požadavkům moderních budov. Součástí úprav bylo vybudování dodatečného podzemního parkoviště a úpravy obchodní pasáže vedoucí do ulice Na Poříčí. Celková plocha nových pronajímatelných ploch je 32 000 m2.

Projektová dokumentace pro stavební povolení a tendrová dokumentace byla zpracována ve spolupráci s architektonickou kanceláří Chapman Taylor International Services. Realizační dokumentace pro obě etapy byla zpracována pro společnost IMOS, a.s.

Stavba proběhla ve dvou etapách:

  • První etapy budovy A a C s uvedením do provozu v roce 2008.
  • Druhá etapy budovy B, D, D1 a D2 s uvedením do provozu v roce 2009.