Letov Business park

Navrhovaná stavba Letov Business Park je umísťována na pozemcích bývalé letecké továrny. Areál je navržen z pěti samostatných stavebních objektů nazvaných bloky. Jednotlivé bloky jsou rozděleny na samostatné obchodní jednotky. Každá jednotka má samostatný vstup pro personál a samostatná vrata pro zásobování. Zásobování se předpokládá malými nákladními auty. Administrativní část je dvoupodlažní. V přízemí je umístěna jedna kancelář nebo tento prostor může mít funkci vzorkovny. V druhém nadzemním podlaží je administrativní část s nutným hygienickým zázemím. Skladovací prostor je v zadní části jednotky. Světlá výška je 7,5 m pod vazník.

Urbanistické řešení vychází z dopravního napojení areálu na ulici Toužimskou. Odtud vede páteřní vjezdová komunikace, ze které odbočují do stran ulice mezi jednotlivými bloky s nájemními jednotkami. Ulice mezi bloky jednotek i vjezdová komunikace budou osázeny alejemi stromů a vytvoří tak příjemné prostředí pro práci a podnikání.