Dům obchodu a služeb Roztoky

Novostavba dvoupodlažního polyfunkčního objektu občanské vybavenosti (obchod, služby rychloservis, administrativa) v Roztokách u Prahy. Celkem je v objektu navrženo cca 300 m2 obchodních ploch, cca 300 m2 ploch pro služby a cca 350 m2 kancelářských ploch a 25 parkovacích stání. Realizace projektu 06/2005 – 02/2007. Dodavatel stavby TEKTON CZ, s.r.o. Společnost Fabionn zajišťovala projekt pro územní a stavební povolení, související inženýrskou činnost.